קשרי משקיעים

 

חברת ארן הנה חברה ציבורית ישראלית הנסחרת בבורסה בתל אביב. כחברה ציבורית, אנו מחויבים לשרת את האינטרסים של בעלי המניות שלנו. להלן דוחות ומידע עדכני על החברה:

נתוני מסחר:

בעלי עניין:

investor-graph

אזהרה: כל מידע, מסמך, קישור או תוכנה הזמינים באתר אינטרנט זה, נמסרים לצורכי מידע בלבד. בשום מקרה אין להחשיבם כהצעה למכור, או כבקשה לקנות ניירות ערך של החברה. על אף שהמידע, הקישוריות והתוכנות המופיעים באתר אינטרנט זה נתקבלו ממקור הנחשב כאמין, אין החברה לוקחת אחריות על דיוקם או שלמותם של הדברים.