SUBMED 2017 – ארן בועידת חדשנות בתעשייה “מייצור מסורתי לייצור מתקדם”

Share via Whatsapp
ביום שלישי,  20 ביוני 2017, תתקיים תערוכת SUBMED 2017 – התערוכה לתכנון ופיתוח מוצרים רפואיים בישראל.
אמיר שיינר, סמנכ”ל מוצרים רפואיים ב- ARAN ישתתף באירוע המרכזי של התערוכה,  ועידת חדשנות בתעשייה “מייצור מסורתי לייצור מתקדם”
הנכם מוזמנים לקחת חלק באירוע
נשמח לראותכם!

פרטים - SUBMED 2017לתכנית הועידה המלאה ולהרשמה