PIOVAN פיתחה תוכנה ומוצרים, המשתלבים במערכי הייצור החכם בשיטת INDUSTRY 4.0

Share via Whatsapp

חברת PIOVAN, המתמחה בפיתוח וייצור של ציוד לטיפול בחומרי גלם, כולל מתקנים לשינוע והזנה, ייבוש, מינון וערבול, גרעון ובקרת הטמפרטורות בתבנית, מתכננת ובונה גם פתרונות כלל-מפעליים לפי צורכי הלקוח. בשנה האחרונה החלה החברה לשווק ציוד ומתקנים וכן מערכות משולבות, המותאמים לייצור בשיטת INDUSTRY 4.0, שבה כל הרכיבים המשולבים בקו הייצור מעבירים זה לזה נתונים ומתכווננים באופן הדדי כדי לאפשר ייצור יעיל, מדויק, רציף, אמין ואיכותי.

כזכור, שיטת INDUSTRY 4.0 מתבססת על דיגיטציה של כל המכונות, המתקנים והרובוטים, המשולבים בקו הייצור, ועל קישורם עם רשתות המידע בממשקים אחידים, כך שכל רכיבי הקו הופכים לאובייקטים חכמים, אשר “משוחחים” ומחליפים ביניהם מידע באופן שוטף באמצעות פרוטוקולי אינטרנט, וכך מבצעים אופטימיזציה של התהליך בזמן אמיתי, וניתן אף לשנות ולהחליף אותם בצורה גמישה ובהתראה קצרה.

כדי לאפשר ללקוחותיה היצרנים לשלב את מתקניה במערכות ייצור, הפועלות במתכונת INDUSTRY 4.0, ללא צורך להשקיע במתקנים חדשים, פיתחה PIOVAN את תוכנת WINFACTORY, המקשרת את מתקניה באמצעות ממשקי OPC-UA עם רכיבי ציוד של ספקים אחרים, כולל מכונות לייצור מוצרי פלסטיקה בטכנולוגיות שונות, כמו הזרקה, אקסטרוזיה, ניפוח ואחרות, וכן בשילוב ציוד היקפי כמו מערכות שינוע, רובוטים ועוד.

מערכת זו מוצעת בארבע תצורות בסיסיות, המותאמות בצורה ייעודית לצרכים של תעשיות הרכב, מוצרי הרפואה, מכלי ה-PET והיריעות. לתצורות בסיסיות אלה ניתן להוסיף מודולים לפי בחירה, כגון מודול לאופטימיזציה של צריכת האנרגיה או מודול המאפשר גישה מרחוק אל נתוני הייצור באמצעות מחשבי טאבלט או טלפונים חכמים.

מלבד תוכנת הקישור והשליטה פיתחה PIOVAN גם שלושה מתקנים, בהם שולבו כבר ממשקי OPC-UA כדי להתאים אותם לקווי ייצור, הפועלים במתכונת INDUSTRY 4.0:

  • מתקן קירור/חימוםDIGITEMP EVO , המיועד למכונות הזרקה. הוא מוצע בגרסה של מעגל אחד או שניים וייחודו בכך, שניתן לקבוע נתונים של קצב זרימה, לחץ וטמפרטורה בצורה עצמאית לכל מעגל. כל מתקן משרת מכונה אינדיבידאולית, לכן המים מופקים לצד המכונה וכך נחסכת אנרגיה, כי אין אובדן חום כפי שקורה כאשר מובילים את המים ממתקן מרכזי. יתרה מזו, המתקן מייצר בדיוק את טמפרטורת המים הדרושה בכל מכונה בהתאם לחומר הגלם שהיא מעבדת, מ-50C(-) עד 900C+, והדבר מביא לחיסכון של כ-30%-35% בעלויות האנרגיה.
  • יבשן PET מסדרת GENESYS, אשר מיועד לקווים לעיבוד בקבוקים ומכלים ומבוסס על חומר סופח (DESICCANT). PIOVAN שילבה ביבשן מספר טכנולוגיות להפחתת צריכת האנרגיה שלו, וביניהן: בקרה על משקל ה-PET כדי להבטיח אספקת כמות אופטימלית של אוויר יבש לייבושו; מנגנון לבקרה וכוונון אוטומטיים של זרימת האוויר, אשר מייצב את זרימת האוויר גם ביונק (HOPPER) של היבשן; מִחזוּר רוב האנרגיה, הנדרשת לרענון החומר הסופח. אמצעים אלה מאפשרים לחסוך עד 50% מעלויות האנרגיה של היבשן בהשוואה ליבשנים הפועלים בטכנולוגיה המסורתית.
  • מערבל  QUANTUM E, המותקן על מכונת ההזרקה, כך שהחומר עובר ערבול ממש לפני שהוא נכנס למכונה. המערבל עשוי מפלב”ם, הוא קל לפירוק והרכבה, ומבנהו המעוגל, ללא פינות ואזורים מתים, מבטיח זרימה אופטימלית של חומרי הגלם וערבול מיטבי ללא שבירת החומרים.
תמונה: PIOVAN